Виїзні літні тренінги для дітей 6-16 років!

 

Сосновий лiс, рiчка, затишнi помешкання, турботливi квалiфiкованi тренери-психологи, здорова ïжа, цiкава змiстовна програма –
iдеальнi умови для оздоровлення та розвитку гармонiйноï особистостi. Еко-мiстечко розраховано на 48 мiсць для дiтей вiком вiд 6 до 16 рокiв, 12 днiв розвивального середовища (перша змiна для наймолодших – 6 днiв).

В програмi: тренiнги спiлкування, тiлесноорiєнтованi заходи, iгри, спецкурси, трудовi години, розвивальнi заняття, екскурсiï, дискотеки, вечори музики, вогнище, купання, казки на нiч … i багато iншого.

Дитячий лiтнiй замiський проект з весни 2015 року проводиться на новiй територiï, за 30 км вiд м.Черкаси, в еко-мiстечку #ІРІС в с. Чорнявка, i працює протягом семи змiн.

Детальніше про проект за посиланням: iris.ua/mistechko!