Розвиток вольових якостей дитини

Воля проявляється в різних якостях: сила волі – здатність долати труднощі, витримка і самовладання – уміння стримувати свої почуття, вміння володіти собою і змушувати себе виконувати задумане, а також утримуватися від того, що хочеться робити, але не потрібно, цілеспрямованість –  свідома і активна спрямованість особистості на досягнення певного результату діяльності.

Воля формується, розвивається і коректується в ході вікового розвиткулюдини, починаючи з народження і протягом всього життя людини. Розвинуті вольові якості є важливою складовою для засвоєння знань, формуванні навиків та навчанні в школі, у здатності до постановці та досягнення цілей, а в результаті – успішності.

Певні прийоми і реакції батьків допоможуть розвинути в дитині вольові якості, навіть якщо певні з них не були сформовані вчасно.

 

? Не робіть за дитину те, з чим вона вже може впоратися сама. Дитина відчує більше радості, якщо сама досягне мети. Самостійне подолання перешкод стане джерелом активних дій.

? Формуванню організованості і вольових рис характеру дитини сприяє продуманий режим і розпорядок дня.

? Дуже важливо встановити єдиний підхід до дитини, погодити виховні зусилля всіх членів сім’ї. Розбіжності між батьками в методах виховання виробляють двоїстість поведінки дитини, хитрість.

? Не менш важливо дотримуватися принцип послідовності, тобто не можна дозволяти дитині те, що вчора було заборонено. Треба поступово виховувати в дитині вміння опановувати своїми бажаннями, привчати її стримуватися, перемагати в собі почуття болю, образи, страху. Все це зміцнює, тренує її волю.

? Дотримання принципу доступності. Цілеспрямованість підтримується досягненням поетапних цілей. У зв’язку з цим для розвитку вольової сфери особистості необхідно пред’являти переборні труднощі.

? Велике значення для розвитку волі має захопленість дитини. Захоплення складними, багатоплановими видами діяльності, такими як конструювання або творча діяльність, заняттями в спортивній секції, особливо такими, де іноді доводиться долати свою лінь, неприємні відчуття, може сприяти розвитку сили волі, цілеспрямованості та інших якостей.

? Сприяють вихованню волі у дітей оповідання про героїв, які проявили рішучість, мужність, сміливість, героїзм.

 

Вольові якості багато в чому транслюються від батьків та інших оточуючих дитини людей до самої дитини. Якщо дитина бачить, що, наприклад, тато вранці робить гімнастику, долаючи власну лінь і бажання поспати довше, то можна припускати, що вона “заразиться” цим прагненням робити те, що треба, а не те, що хочеться. Тому багато що залежить і від вас! Успіхів!

pidgotovleni